Kitap Ödünç İade İşlemleri

 

 

Kitaplarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi çerçevesinde ana ve alt konularına göre raflarımızda yer almaktadır. Kitapların kitap salonlarımıza göre yerleşimi şöyledir:


2. Kat Kitap Salonumuzda;

      Ref.) Referans Kitaplar (Ansiklopediler, Sözlükler),

          A) Genel Eserler,

          B) Felsefe, Psikoloji, Din,

          C) Tarihin Yardımcı Bilimleri (Arkeoloji, Nümizmatik, Şecere, Biyografi),

          D) Dünya Tarihi ve Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda Tarihleri,

          E) Amerika Tarihi,

          F) Amerika Kıtasının Yerel Tarihi,


1. Kat Kitap Salonumuzda;

          G) Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon,

          H) Sosyal Bilimler (Ekonomi, Ticaret, Finans, Sosyoloji),

          J) Siyaset Bilimi,

          K) Hukuk (İslam Hukuku, Türk Hukuku),

          L) Eğitim,

          M) Müzik,

          N) Güzel Sanatlar,

          P) Dil ve Edebiyat (Şiirler, Hikâyeler, Romanlar),

          Q) Fen Bilimleri (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Botanik, Zooloji),

          R) Tıp (Patoloji, Cerrahi, Pediatri, Farmakoloji, Hemşirelik),

          S) Tarım (Bahçecilik, Ormancılık, Hayvancılık, Balıkçılık, Avcılık),

          T) Teknoloji (Mühendislikler),

          U) Askeri Bilim,

          V) Deniz Bilimi,

          Z) Bibliyografya, Kütüphane Bilimi ana konulu kitaplar ve "Büyük Boy Kitap Rafı" yer almaktadır.


Her iki katta da yer numarası çıktısı verebilen katalog tarama terminallerimiz bulunmaktadır. Kitabı rafta bulduktan sonra kütüphanemizde okuyabilir veya aşağıdaki esaslar doğrultusunda ödünç alabilirsiniz.

 

Hizmetten Yararlanacaklar

Üniversitemizde görevli akademik, idari personel ve kayıtlı öğrencilerimiz kitap ödünç alabilirler.


Üye Gruplarına Göre Ödünç Alınabilecek Kitap Sayıları ve Ödünç Süreleri

Üye Grubu

Kitap Sayısı

Ödünç Süresi

Akademik Personel

10

30 Gün

İdari Personel 


5

30 Gün

Lisansüstü Öğrencisi (Yüksek Lisans ve Doktora)

7

30 Gün

Önlisans ve Lisans Öğrencisi

5

15 Gün


Ödünç Alma İşlemi

a) Kütüphane binasının giriş katında yer alan Ödünç-İade Bankosu'ndan veya

b) Giriş katında yer alan K-Matik Ödünç-İade Terminali'nden gerçekleştirilir.


Ödünç Süresi Uzatma İşlemi

a) Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b) 0 348 814 26 66 (dahili 7609) no'lu Ödünç-İade Bankosu'nun telefonunu arayarak veya

c) Kütüphane hesabım web sayfası üzerinden gerçekleştirilir.


 Başka bir üye tarafından ayırtma talep edilmez ise ödünç alınan kitapların süresi en fazla iki  (2) defa uzatılabilir.


İade  Etme İşlemi

a) Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b) K-Matik Ödünç-İade Terminali'nden veya

c) Bina girişinde yer alan SINIFIX 7/24 İade Terminali'nden gerçekleştirilir.

 

Ödünçteki Kitap İçin Ayırtma İşlemi

a) Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b) 0 348 814 26 66 (dahili 7609) no'lu Ödünç-İade Bankosu'nun telefonunu arayarak veya

c) Kütüphane hesabım web sayfası üzerinden gerçekleştirilir.

 

Ayırtılan kitap için ödünç süresi uzatma işlemi yapılamaz. İade edildiğinde ise ayırtma talep eden okuyucu için üç (3) iş günü süresince ayırtma rafında bekletilir. Bu süre zarfında teslim alınmayan eserler kendi raflarına çıkartılır.


 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

a) Bir başka kişi adına kitap ödünç alınamaz.

b) Ödünç alınan kitap bir başka kişiye devredilemez.


Ödünç Verilemeyecek Kitaplar

a) Rezerv kitaplar (Üniversitemiz akademik personelinin talebi doğrultusunda tüm öğrencilerin kolay

    erişimi için rezerve edilmiş ders kitapları),

b) Yayınlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri,  

c) Yazma eserler ve nadir matbu eserler, 

ç) Başvuru eserleri (almanak, dizin, sözlük, ansiklopedi vd.)

 

Cezai Hususlar

a) Ödünç aldığı kitabı, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek

    bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Üniversite Yönetim Kurulu

    tarafından belirlenen gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür.


Gecikme cezası bedeli günlük 35 Kuruş'tur.


b) Gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı kitabı iade etmediği

    ve tahakkuk eden cezayı ödemediği sürece başka bir kitap ödünç verilmez.

c) Gecikme cezası uygulanan gün sayısının doksan (90) günü aşması halinde ilgili kişiye ödünç aldığı

    materyalin iadesi hakkında uyarı yazısı gönderilir. Uyarı yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay

    içerisinde iade edilmez ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

    ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Aynı zamanda, bu

    kullanıcıların üyelikleri süresiz olarak iptal edilir.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (7609)


Son Güncelleme: 2023-01-13 11:23:45
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                 Untitled Document