Ödünç İade İşlemleri

Kitaplar   |   Diğer Materyaller   |   Kütüphanelerarası

 

 

Hizmetten Yararlanacaklar

Üniversitemizde görevli akademik, idari personel ile kayıtlı öğrenciler kütüphane binası dışında faydalanmak üzere kitap ödünç alabilirler.


Ödünç Alınabilecek Kitap Sayıları ve Ödünç Süreleri

Üye Grubu

Kitap Sayısı

Ödünç Süresi

Akademik Personel

10

30 Gün

Yüksek Lisans Öğrencisi

5

30 Gün

İdari Personel

3

15 Gün

Lisans ve Önlisans Öğrencisi

3

15 Gün

 

Başka bir üye tarafından ayırtma talep edilmediği sürece, ödünç alınan kitapların süresi en fazla iki  (2) defa uzatılabilir.


Kitap uzatma işlemleri

a) Kütüphane binasının giriş katında yer alan Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b)  0 348 814 26 66 (dahili 1188) no'lu Ödünç-İade Bankosu'nun telefonundan veya

c) Kütüphane hesabım web sayfası üzerinden gerçekleştirilir.


 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

a) Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları başka kişilere devredemezler.   

b) Başka bir üye adına ödünç kitap alınamaz.

c) Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan kitapların iadesini isteyebilir.


Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri

  Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez. 

a) Başvuru/müracaat eserleri (öz, dizin, sözlük, ansiklopedi, v.b.), 

b) Yayınlanmamış tezler,

c) Görsel-işitsel araçlar,

ç) Rezerve kitaplar,

d) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,

e) Müzik notaları,

f) Atlas, harita ve slâytlar,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller ,

h) Yazma ve nadir basma eserler,

ı) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane

   dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.


Cezai Hususlar

a) Ödünç aldığı kitabı, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek

    bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Üniversite Yönetim Kurulu

    tarafından belirlenen gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür.

 

Gecikme cezası bedeli günlük 25 Kuruş'tur.


b) Gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı kitabı iade etmediği

    ve tahakkuk eden cezayı ödemediği sürece başka bir kitap ödünç verilmez.

c) Gecikme süresinin kırkbeş (45) günü aşması halinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

    Başkanlığı ilgili kişiden kitabı sekiz (8) iş günü içerisinde iade etmesini ister. Bu süre sonunda da

    iade edilmez ise ilgili kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesine istinaden

    idari ve adli soruşturma süreci başlatılır ve bir daha kitap ödünç verilmez.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1188)


Son Güncelleme: 2020-04-09 12:22:46
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document