Servisler

 

 

1. Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası

2008 yılında kurulan kütüphanemiz, 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren mevcut binasında hizmet vermektedir. Kütüphane ve Kongre Merkezi binamız toplamda 16.045 m2 kapalı alana sahiptir. Kütüphanemizin yer aldığı A blok 8000 m2'lik kullanım alanında 2 adet makam odası, 2 adet idari servis odası, 2 adet teknik servis odası, toplamda 2.475 m2 kullanım alanına sahip 346 kişi kapasiteli 2 adet kitap salonu, 386 kişi kapasiteli 3 adet çalışma salonu, 10 kişi kapasiteli akademik personel çalışma odası, süreli yayınlar deposu, Kilis kitaplığı, nadir eserler odası, toplantı odası, malzeme deposu bulunmaktadır. Kütüphane binamız engelli dostudur ve engelli öğrenci ve personelimizin kullanımına uygun olarak tasarlandığı için 16 Mayıs 2022 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Erişilebilirlik Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

 

2. Kütüphane Servisleri

2.1. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin seçimi, temini, kataloglanması gibi teknik hizmetlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt servisleri şunlardır: 


2.1.1. Sağlama Servisi: Bu serviste basılı kitap ve dergilerin seçimi, eser alım isteklerine ilişkin künye kontrolü, satın alma listelerinin oluşturulması, temin sonrası kabul, kontrol işlemleri ile dağıtımdan gelen, bağış ve devir alınan basılı kitap ve dergilerin kabul işlemleri yapılır. Ayrıca temin edilen basılı yayınlara barkod ve taşınır etiketi yapıştırılır, belirli sayfalarına ve kenarlarına aitlik kaşesi vurulur.


2.1.2. Kataloglama ve Sınıflama Servisi: Bu serviste temin edilen basılı  kitap ve dergilere ait katalog kayıtları Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Kataloglanıp, konu başlıkları ve yer numarası verilen, ardından kapakları taranan basılı kitap ve dergilere yer numarasını içeren sırt ve barkod etiketi ile demirbaş numarasını içeren çip yapıştırılmaktadır. İşlemleri tamamlanan kitap ve dergiler sergi dolabında sergilenmekte ve web sayfasında kapak fotoğrafları listelenmektedir.


2.1.3. Elektronik Yayınlar Servisi: Bu serviste elektronik yayınların seçimi, denenmesi, değerlendirilmesi, satın alma ve abonelik listelerinin oluşturulması, temin edilenlerinin kabul ve kontrol işlemleri ile erişilebilirliklerinin sağlanmasıyla ilgili işlemler gerçekleştirilir. Ayrıca kurumsal açık erişim arşivi işleri yürütülür.

 

2.2. Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin tanıtımı, yararlandırılması, ödünç verilmesi, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi gibi kullanıcı hizmetleriyle ilgili süreçleri yürütür. Alt servisleri şunlardır:

 

2.2.1. Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi: Bu serviste kütüphane hizmetlerinin tanıtımı, kütüphane materyalleri ile ilgili danışma hizmetinin verilmesi, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, okuyucu salonlarının kontrol ve denetimi ile bilgisayar ve internet hizmetleri sunulur.


2.2.2. Ödünç Verme Servisi: Bu serviste basılı kitapların ve dergilerin kütüphane binası dışında ve içinde yararlanmak üzere kütüphane üyelerine ödünç verilmesi ve iade alınması işleri ile raflarındaki kitap ve dergilerin tertip ve düzeninin muhafazası işleri yürütülür.


2.2.3. Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetleri Servisi: Bu serviste kütüphaneler arası basılı kitap ödünç iade işleri ile basılı ve elektronik belge-bilgi sağlama hizmeti yürütülür.

 

2.3. İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü: Başkanlığın sekreterlik işleri, resim yazışmaların yapılması, kütüphane materyallerinin satın alınması, aboneliği, diğer mal ve malzemelerin temini, maaş mutemetliği, taşınır işleri, tamirat, tadilat ve temizlik işleri gibi idari işler ile ilgili süreçleri yürütür. Alt servisleri şunlardır:

 

2.3.1. Sekreterlik ve Yazı İşleri: Bu serviste Başkanlığın sekterlik işleri ile resmi yazışmalarına ilişkin işler gerçekleştirilir.

 

2.3.2. Satın Alma Servisi: Bu serviste mal ve hizmet alımı, aboneliği ile ilgili işler yürütülür.

 

2.3.3. Mutemetlik ve Taşınır Servisi: Bu serviste maaş mutemetliği ile taşınır işlemleri yürütülür.


3. Kütüphane Koleksiyonu

3.1. Basılı Yayınlar

Basılı yayınlar koleksiyonumuz 52.000 matbu kitap, 5 adet el yazması eser, 345 adet matbu nadir eser, 100 adet tez, 660 farklı süreli yayına ait 4.950 sayı akademik süreli yayından oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur. Koleksiyonumuza ait katalog kayıtları http://yordam.kilis.edu.tr web sayfamız üzerinden sorgulanabilmektedir. Kitap salonlarımızda bu katalog sayfamıza erişebileceğiniz yer numarası çıktısı verebilen katalog tarama sistemleri mevcuttur.


3.2. Elektronik Yayınlar

Elektronik yayınlar koleksiyonumuz 38.460  elektronik dergi, 43.067  adet e. kitap ve 5.500.000 e. tez içeren 12 adet tam metin akademik yayın veri tabanı, 4 adet indeksi veri tabanı, 3 adet intihal analiz web uygulaması, 1 adet referans yönetim sistemi, 1 adet interaktif video portalı ve 850 adet görsel-işitsel yayından (kitap CD-ROM'ları, belgesel DVD'leri) oluşmaktadır.

Bunlardan 12 adet tam metin akademik yayın veri tabanının, 2 adet indeks veri tabanının, 3 adet intihal analiz web uygulaması ve 1 adet referans yönetim sisteminin aboneliği TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmiş, EKUAL Protokolü ile kurumumuzun kullanımına sunulmuştur.

 Abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden erişilmektedir. İnternet üzerinden erişim kampüs IP'si üzerinden gerçekleştirilmekle beraber Veritabanlarına Erişim Sistemi (VETİS) üzerinden yerleşkelerimiz dışından da yararlanılabilmektedir.

 

4. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme: 2023-11-21 11:24:06
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                 Untitled Document