Görev, Yetki ve Sorumluluk

 


  07/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 33'üncü maddesi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görev, yetki sorumlulukları:


a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama

    çalışmalarını yapmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

 

 


Son Güncelleme: 2020-03-18 10:21:56
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023                                                                 Untitled Document