Kütüphanelerarası Ödünç İşlemleri

 

 

Başka bir üniversite kütüphanesinden kitap ödünç almak veya YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden tez çıktısı almak için doldurulması gereken çevrimiçi formlar;

 

a) Kitap istekleriniz için: Kütüphanelerarası Kitap Ödünç İstek Formu

b) Tez istekleriniz için: YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden Tez İstek Formu

 

Hizmetten Yararlanma Şartları

a) Bu hizmetten yalnızca üniversitemizde görevli akademik personeller yararlanabilir.

b) Bir defada en fazla beş (5) adet kitap ödünç alınabilir. 

c) Posta, kargo ve sair ücretler ödünç alma isteğinde bulunan kişi tarafından karşılanır.

ç) Ödünç alan kişi, ilgili kütüphanenin ödünç süresine uymakla ve olası bir gecikme cezasını

    ödemekle mükelleftir.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (7606)

 

 

Son Güncelleme: 2021-06-14 09:26:52
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022                                                                 Untitled Document