Birimlerimiz

 

 

1. Tarihçe

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi binasında hizmet vermekte olan kütüphanemiz, 2008 yılında hayırsever iş adamı Mehmet Sanlı tarafından yaptırılan kütüphane binasına taşınmıştır. Kütüphane binamız merkez kampüste Fen Edebiyat Fakültesinin bitişiğinde yer alıp 2 katlı ve 1200 m2 kapalı alana sahiptir. İçerisinde idari birimler, teknik birimler, kitap salonu, okuma salonu, internet erişim odası, son sayı süreli yayınlar odası, eski sayı süreli yayınlar odası, evrak arşivi ve depolar bulunmaktadır.

 


2. Kütüphane Hizmet Birimleri

2.1. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin seçimi, temini, kataloglanması gibi teknik hizmetler ile ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır: 


2.1.1. Sağlama ve Demirbaş Kayıt Birimi: Kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin seçim ve temin işlemleri yapılır. Başkanlığın bütçe, muhasebe, ayniyat, mutemetlik gibi mali işleri gerçekleştirilir.


2.1.2. Kataloglama ve Sınıflama Birimi: Temin edilen kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin kataloglanması ve sınıflandırması işlemleri yapılır.


2.1.3. Süreli Yayınlar Birimi: Temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri yapılır.


2.1.4. Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi: Görsel-işitsel yayınların yararlandırılması, kurumsal açık erişim arşivinin yönetimi ile akademik yayın veri tabanlarının kullanımına yönelik danışmalık hizmetleri verilir.


2.1.5. Sekreterlik: Başkanlığın resmi yazışma işleri yürütülür.

 

2.2. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin muhafazası, yararlandırılması, tanıtımı gibi okuyucu hizmetleriyle ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır:


2.2.1. Danışma/Referans Birimi: Kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilir ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı yapılır.


2.2.2. Ödünç Verme Birimi: Kütüphane materyallerinin üyelere ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yapılır. Rafların tertip düzeninin muhafazası için gereken işler yapılır.


2.2.3. Rezerv Birimi: Bu birimde rezerv, tez ve nadir eserler kitaplığı ile ilgili ödünç iade işlemleri yapılır. Ayrıca masa üstü ve tablet bilgisayarların yararlandırılması ile ilgili işlemler yapılır.3. Kütüphane Koleksiyonu

3.1. Basılı Yayınlar

Basılı yayınlar koleksiyonumuz 50.100 matbu kitap, 350 adet yazma ve nadir eser, 100 adet tez, 620 farklı süreli yayına ait 4.300 sayı akademik süreli yayından oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Bu eserlere ait katalog kayıtlarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde, kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Katalog kayıtları, kütüphane otomasyon programının Çevrimiçi Umumi Erişim Kataloğu (On-line Public Access Catalog) modülünün web tabanlı kullanıcı arayüzü (http://yordam.kilis.edu.tr) üzerinden sorgulanabilmektedir.


3.2. Elektronik Yayınlar

Elektronik yayınlar koleksiyonumuz 28.000 elektronik dergi, 160.000 adet elektronik kitap ve 1.700.000 elektronik tez içeren 13 adet tam metin akademik yayın veri tabanı, 3 adet atıf indeksi veri tabanı, 2 adet web tabanlı intihal analiz programı, 1 adet referans yönetim programı ve 850 adet görsel-işitsel yayından (kitap ekleri, belgeseller) oluşmaktadır.

Bunlardan 12 adet tam metin akademik yayın veri tabanının, 2 adet atıf indeksi veri tabanının, 2 adet web tabanlı intihal analiz programının ve 1 adet referans yönetim programının aboneliği TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmiş, EKUAL Protokolü ile kurumumuzun kullanımına sunulmuş.

 Abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden erişilmektedir. İnternet üzerinden erişim kampüs IP'si üzerinden gerçekleştirilmekle beraber vekil sunucu (proxy) ve kampüs dışı erişim sistemi (VETİS) hizmeti ile yerleşkelerimiz dışından da yararlanılabilmektedir.

 


4. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2020-07-28 18:08:29
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document