Birimlerimiz

 

 

1. Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası

2008 yılında kurulan kütüphanemiz, 2020 yılından itibaren mevcut binasında hizmet vermektedir. Kütüphane binamız 16.045 m2 kapalı alana sahiptir. Binamızın A blokunda 3 adet makam odası, 2 adet idari birim odası, 2 adet teknik birim odası, toplamda 2.475 m2 kullanım alanına sahip 420 kişi kapasiteli 2 adet kitap salonu, 160 kişi kapasiteli çalışma salonu, 108 kişi kapasiteli 7/24 çalışma salonu, 40 kişi kapasiteli sesli grup çalışma odası, 14 kişi kapasiteli internet erişim odası, son sayı süreli yayınlar salonu, eski sayı süreli yayınlar odası, Kilis kitaplığı, nadir eserler odası, toplantı odası, evrak arşivi, kitap deposu ve malzeme deposu bulunmaktadır. Binamızın B blokunda ise 10 kişi kapasiteli akademik personel çalışma odası, toplamda 64 kişi kapasiteli 2 adet seminer odası, 32 kişi kapasiteli 2 adet grup çalışma odası, 1.020 kişi kapasiteli oditoryum, 773 kişi kapasiteli 3 adet çok amaçlı salon ve 160 kişi kapasiteli cep sineması bulunmaktadır.

 


2. Kütüphane Hizmet Birimleri

2.1. Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin seçimi, temini, kataloglanması gibi teknik hizmetler ile ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır: 


2.1.1. Sağlama ve Demirbaş Kayıt Birimi: Kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin seçim ve temin işlemleri yapılır. Başkanlığın bütçe, muhasebe, ayniyat, mutemetlik gibi mali işleri gerçekleştirilir.


2.1.2. Kataloglama ve Sınıflama Birimi: Temin edilen kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin kataloglanması ve sınıflandırması işlemleri yapılır.


2.1.3. Süreli Yayınlar Birimi: Temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri yapılır.


2.1.4. Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi: Görsel-işitsel yayınların yararlandırılması, kurumsal açık erişim arşivinin yönetimi ile akademik yayın veri tabanlarının kullanımına yönelik danışmalık hizmetleri verilir.


2.1.5. Sekreterlik: Başkanlığın resmi yazışma işleri yürütülür.

 

2.2. Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin muhafazası, yararlandırılması, tanıtımı gibi okuyucu hizmetleriyle ilgili süreçleri ve idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır:


2.2.1. Danışma/Referans Birimi: Kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilir ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı yapılır.


2.2.2. Ödünç Verme Birimi: Kütüphane materyallerinin üyelere ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yapılır. Rafların tertip düzeninin muhafazası için gereken işler yapılır.


2.2.3. Rezerv Birimi: Bu birimde rezerv, tez ve nadir eserler kitaplığı ile ilgili ödünç iade işlemleri yapılır. Ayrıca masa üstü ve tablet bilgisayarların yararlandırılması ile ilgili işlemler yapılır.3. Kütüphane Koleksiyonu

3.1. Basılı Yayınlar

Basılı yayınlar koleksiyonumuz 50.100 matbu kitap, 5 adet el yazması eser, 345 adet matbu nadir eser, 100 adet tez, 620 farklı süreli yayına ait 4.300 sayı akademik süreli yayından oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Bu eserlere ait katalog kayıtlarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde, kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Katalog kayıtları, kütüphane otomasyon programının Çevrimiçi Umumi Erişim Kataloğu (On-line Public Access Catalog) modülünün web tabanlı kullanıcı arayüzü (http://yordam.kilis.edu.tr) üzerinden sorgulanabilmektedir.


3.2. Elektronik Yayınlar

Elektronik yayınlar koleksiyonumuz 28.000 elektronik dergi, 160.000 adet elektronik kitap ve 1.700.000 elektronik tez içeren 13 adet tam metin akademik yayın veri tabanı, 3 adet atıf indeksi veri tabanı, 2 adet web tabanlı intihal analiz programı, 1 adet referans yönetim programı ve 850 adet görsel-işitsel yayından (kitap ekleri, belgeseller) oluşmaktadır.

Bunlardan 12 adet tam metin akademik yayın veri tabanının, 2 adet atıf indeksi veri tabanının, 2 adet web tabanlı intihal analiz programının ve 1 adet referans yönetim programının aboneliği TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmiş, EKUAL Protokolü ile kurumumuzun kullanımına sunulmuş.

 Abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden erişilmektedir. İnternet üzerinden erişim kampüs IP'si üzerinden gerçekleştirilmekle beraber vekil sunucu (proxy) üzerinden yerleşkelerimiz dışından da yararlanılabilmektedir.

 


4. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2021-02-17 14:05:58
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021                                                                 Untitled Document