Birimlerimiz

 

 

1. Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası

2008 yılında kurulan kütüphanemiz, 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren mevcut binasında hizmet vermektedir. Kütüphane ve Kongre Merkezi binamız toplamda 16.045 m2 kapalı alana sahiptir. Kütüphanemizin yer aldığı A blokta 1 adet makam odası, 3 adet idari birim odası, 2 adet teknik birim odası, toplamda 2.475 m2 kullanım alanına sahip 420 kişi kapasiteli 2 adet kitap salonu, 160 kişi kapasiteli çalışma salonu, 108 kişi kapasiteli 7/24 çalışma salonu, 10 kişi kapasiteli akademik personel çalışma odası, 40 kişi kapasiteli sesli grup çalışma odası, 14 kişi kapasiteli internet erişim odası, son sayı süreli yayınlar salonu, eski sayı süreli yayınlar odası, Kilis kitaplığı, nadir eserler odası, toplantı odası, evrak arşivi, kitap deposu ve malzeme deposu bulunmaktadır. Kütüphane binamız engelli dostudur ve engelli öğrenci ve personelimizin kullanımına uygun olarak tasarlandığı için 16 Mayıs 2022 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Erişilebilirlik Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

 


2. Kütüphane Hizmet Birimleri

2. Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Kütüphane materyallerinin seçimi, temini, kataloglanması, muhafazası, yararlandırılması, tanıtımı gibi teknik ve okuyucu hizmetleriyle ilgili süreçler ile idari işlemlerle ilgili süreçleri yürütür. Alt birimleri şunlardır: 


2.1. Sağlama ve Demirbaş Kayıt Birimi: Bu birimde kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin seçimi, gelen eser alım isteklerine ilişkin künye kontrolü, satın alma listelerinin oluşturulması, temin sonrası kabul, kontrol işlemleri ile dağıtımdan gelen, bağış ve devir alınan eserlerin kabul işlemleri yapılır. Ayrıca temin edilen basılı yayınlara barkod ve taşınır etiketi yapıştırılır, belirli sayfalarına ve kenarlarına aitlik kaşesi vurulur.


2.2. Kataloglama ve Sınıflama Birimi: Bu birimde temin edilen basılı ve elektronik kitaplara ait katalog kayıtları Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Kataloglanıp, konu başlıkları ve yer numarası verilen, ardından kapakları taranan basılı kitaplara yer numarasını içeren sırt ve barkod etiketi ile demirbaş numarasını içeren çip yapıştırılmaktadır. İşlemleri tamamlanan kitaplar sergi dolabında sergilenmekte ve web sayfasında kapak fotoğrafları listelenmektedir.


2.3. Süreli Yayınlar Birimi: Bu birimde temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri yapılmaktadır.


2.4. Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi: Bu birimde kullanıcıların görsel-işitsel yayınlardan (belgesel VCD ve DVD'leri), taşınabilir tarayıcı, masa üstü ve tablet bilgisayarlardan yararlandırılması işlemleri ile veri tabanlarına erişimle ilgili danışmanlık hizmetleri yürütülür. Ayrıca kurumsal açık erişim arşivi işleri gerçekleştirilir.

 

2.5. Danışma/Referans Birimi: Bu birimde tüm kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilir. Kütüphane hizmetlerinin tanıtım işleri yapılır. Koleksiyon ve kullanıma ilişkin istatistikler tutulur. Ayrıca bibliyografik tarama konusunda danışma hizmeti verilir.


2.6. Ödünç Verme Birimi: Bu birimde kitapların kütüphane binası dışında yararlanmak üzere kütüphane üyelerine ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yürütülür. Ayrıca kütüphanelerarası ödünç iade işleri yapılır. Raflarındaki kitapların tertip ve düzeninin muhafazası işleri yürütülür.


2.7. Rezerv Birimi: Bu birimde Rezerv, Tez, Eski Sayı Süreli Yayınlar, Nadir Eserler Kitaplıkları ile Kilis Kitaplığı'nda yer alan kitap ve dergilerin kütüphane binası içinde yararlanmak üzere kütüphane üyelerine ve ziyaretçilerine ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yürütülür.

 

2.8. Satın Alma ve Mutemetlik: Bu birimde mal ve hizmet alımı, aboneliği ile maaş mutemetliği, taşınır kayıt kontrol gibi mali işler yürütülür.

 

2.9. Sekreterlik: Bu birimde sekreterlik ve yazı işleri yürütülür.3. Kütüphane Koleksiyonu

3.1. Basılı Yayınlar

Basılı yayınlar koleksiyonumuz 48.700 matbu kitap, 5 adet el yazması eser, 345 adet matbu nadir eser, 100 adet tez, 632 farklı süreli yayına ait 4.633 sayı akademik süreli yayından oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur. Koleksiyonumuza ait katalog kayıtları http://yordam.kilis.edu.tr web sayfamız üzerinden sorgulanabilmektedir. Kitap salonlarımızda bu katalog sayfamıza erişebileceğiniz yer numarası çıktısı verebilen tarama terminalleri mevcuttur.


3.2. Elektronik Yayınlar

Elektronik yayınlar koleksiyonumuz 35.159 elektronik dergi, 43.716 adet e. kitap ve 2.100.000 e. tez, 2154 e. rapor içeren 13 adet tam metin akademik yayın veri tabanı, 3 adet atıf indeksi veri tabanı, 3 adet web tabanlı intihal analiz programı, 1 adet referans yönetim programı ve 850 adet görsel-işitsel yayından (kitap ekleri, belgeseller) oluşmaktadır.

Bunlardan 12 adet tam metin akademik yayın veri tabanının, 2 adet atıf indeksi veri tabanının, 3 adet web tabanlı intihal analiz programının ve 1 adet referans yönetim programının aboneliği TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmiş, EKUAL Protokolü ile kurumumuzun kullanımına sunulmuştur.

 Abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden erişilmektedir. İnternet üzerinden erişim kampüs IP'si üzerinden gerçekleştirilmekle beraber Veritabanlarına Erişim Sistemi (VETİS) üzerinden yerleşkelerimiz dışından da yararlanılabilmektedir.

 


4. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme: 2022-06-16 11:55:12
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022                                                                 Untitled Document