KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

TÜBESS Tez İstek Formu

 

TÜBESS hizmetinden akademik / idari personeli ve Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri yararlanır.
İstekte Bulunan Kişinin Adı Soyadı
Fakülte / Bölüm / Enstitü
* Fakülte / Bölüm / Enstitü mensubu olmanız gereklidir; aksi taktirde isteğiniz karşılanmaz!! -->TÜBESS hizmetinden akademik/idari personeli ve Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri yararlanır.
E-Mail Adresiniz
* Lütfen geçerli bir e-mail adresi veriniz; sizinle buradan iletişime geçilecektir.
Tezin Adı
Tezin Yazarı
Tezin Yılı
YÖK Tez Nosu
Tezin Yayınlandığı Üniversite
* Lütfen Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yapılmış bir tezi istekte bulunmayınız!!!