Ödünç İade İşlemleri

Kitaplar   |   Diğer Materyaller   |   Kütüphanelerarası

 

 

Başka bir (devlet veya vakıf) üniversite kütüphanesinden kitap ödünç almak veyahut kitaptan bir bölümün, bir dergi makalesinin veya bir tezin fotokopisini getirtmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

 

         Sol tarafta yer alan menüden "Formlar" butonuna tıklayınız,  

 

         Kitap istekleriniz için Kütüphanelerarası Kitap Ödünç İstek Formu'nu doldurunuz,

(Kitap araştırmanız için bkz. Ulusal Toplu Katalog)

 

         Tez istekleriniz için YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden Tez İstek Formu'nu doldurunuz.

(Tez araştırmanız için bkz. YÖK Ulusal Tez Merkezi)

 

Hizmetten Yararlanma Şartları

a) Bu hizmetten yalnızca üniversitemizde görevli akademik personeller yararlanabilir.

b) Bir defada en fazla beş (5) adet kitap ödünç alınabilir. 

c) Posta, kargo ve sair ücretler ödünç alma isteğinde bulunan kişi tarafından karşılanır.

ç) Ödünç alan kişi, ilgili kütüphanenin ödünç süresine uymakla ve olası bir gecikme cezasını

    ödemekle mükelleftir.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (7606)

 

 

Son Güncelleme: 2020-11-02 16:37:29
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021                                                                 Untitled Document