Daire Başkanı   Şube Müdürleri   Personel   Teşkilat şeması      Görev, yetki ve sorumluluklar   Kütüphane yönergesi   Rapor   İç kontrol

 

Tarihçe

 

 

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı iken Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nin küçük bir salonunda hizmet vermekte olan kütüphanemiz, 2008 yılında hayırsever iş adamı Mehmet Sanlı tarafından yaptırılan kütüphane binasına taşınmıştır. Halihazırda kullanılmakta olan kütüphane binası merkez kampüste Fen Edebiyat Fakültesinin bitişiğinde yer alıp 2 katlı ve 1200 m2 kapalı alana sahiptir. İçerisinde okuma salonu, kitap salonu, internet erişim merkezi gibi alanlar bulunmaktadır.

Kütüphane koleksiyonumuz 41.641 matbu kitap, 262 adet yazma ve nadir eser, 91 adet tez, 582 başlık, 3.553 sayı akademik süreli yayın, 28.566 e-dergi içeren 18 adet akademik yayın veri tabanı, 173.384 adet elektronik kitap ve 800 adet görsel-işitsel yayından (CD, VCD veya DVD ortamlarına kayıtlı yardımcı ders kaynakları, belgeseller, müzik kayıtları) oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur. Satın aldığımız elektronik kitaplara ve abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden çevrim içi erişilmektedir.

Fotokopi çekim ve internet erişim odasında 13 adet bilgisayar ile çevrim içi akademik tarama hizmeti ve  fotokopi çekim hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca 5 adet tablet bilgisayar kütüphane binası dışına çıkarılmamak şartıyla ödünç verilebilmektedir.

Her geçen gün kendini yenileyen kütüphane, hafta içi 08:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet sunmaktadır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği) üyesidir.

Son Güncelleme: 2018-03-14 08:22:20
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document