İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları

 

 

1. Kontrol Ortamı
    a) Etik değerler ve dürüstlük,
    b) Misyon, organizasyon yapısı ve görevler,
    c) Personelin yeterliliği ve performansı,
    ç) Yetki devri.

 

2. Risk Değerlendirme
    a) Planlama ve programlama,
    b) Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

 

3. Kontrol Faaliyetleri
    a) Kontrol stratejileri ve yöntemleri,
    b) Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi,
    c) Görevler ayrılığı,
    ç) Hiyerarşik kontroller,
    d) Faaliyetlerin sürekliliği,
    e) Bilgi sistemleri kontrolleri.

 

4. Bilgi ve iletişim
    a) Bilgi ve iletişim,
    b) Raporlama,
    c) Kayıt ve dosyalama sistemi,
    ç) Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi.

 

5. İzleme
    a) İç kontrolün değerlendirilmesi,
    b) İç denetim.

 


Son Güncelleme: 2019-12-02 13:54:44
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document