T.C.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Etik Sözleşmesi

 

 

 Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  • Görevimizi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

  • Görevimizi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye  almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarımıza karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

  • T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Komisyonu'nca hazırlanan hukuk normlarıyla belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

 

 

 

Son Güncelleme: 2019-10-24 09:09:27
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document