Ödünç İşlemleri

 

 

Kütüphane materyallerini kütüphane üyelerine ödünç verme ve iade alma işlemleri, 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 karar sayılı Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.


A- Hizmetten Yararlanacaklar

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 2'inci fıkrasına göre Üniversitemizde görevli akademik, idari personel ve doktora, yüksek lisans, lisans, önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler kütüphane binası dışında faydalanmak üzere uzun süreli kitap ödünç verme hizmetinden yararlanabilir.


B- Ödünç Alınabilecek Kitap Sayıları ve Ödünç Süreleri

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre;


OKUYUCU GRUBU

KİTAP SAYISI

ÖDÜNÇ SÜRESİ

Akademik Personel

10

30 Gün

Yüksek Lisans Öğrencisi

5

30 Gün

İdari Personel

3

15 Gün

Lisans ve Önlisans Öğrencisi

3

15 Gün

 

  Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından ayırtma talep edilmediği sürece en fazla iki  (2) defa uzatılabilir.


C-  Kitap uzatma işlemleri

a) Kütüphane binasının giriş katında yer alan Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b)  0 348 814 26 66 (dahili 1188) no'lu Ödünç-İade Bankosu'nun telefonundan veya

c) Kütüphane hesabım web sayfası üzerinden gerçekleştirilir.


 Ç- Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 8'inci, 9'uncu ve 11'inci fıkralarına göre;  

a) Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları başka kişilere devredemezler.   

b) Başka bir üye adına ödünç kitap alınamaz.

c) Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan kitapların iadesini isteyebilir.


D- Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

a) Başvuru/müracaat eserleri (öz, dizin, sözlük, ansiklopedi, v.b.), 

b) Yayınlanmamış tezler,

c) Görsel-işitsel araçlar,

ç) Rezerve kitaplar,

d) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,

e) Müzik notaları,

f) Atlas, harita ve slâytlar,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller ,

h) Yazma ve nadir basma eserler,

ı) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane

   dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 2'inci fıkrasına göre üyelerimiz bu gibi materyallerden sadece kütüphane binası içerisinde yararlanabilirler. Bkz. İç ödünç işlemleri


E- Cezai Hususlar

a) Ödünç aldığı kütüphane materyalini, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişiye, başkaca

    hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her bir (1)

    gün için bir (1) günlük ödünç kütüphane materyali alma hak mahrumiyeti cezası uygulanır.

b) Kendisine ceza uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmedikçe

    ve tahakkuk eden cezalı gün veya günler süresi tamamlanmadıkça başka bir kütüphane materyali

    ödünç verilmez.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1184)


Son Güncelleme: 2018-10-01 14:04:04
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document