İdari ve Teknik Personel

Unvan ve Kıdem Sırasına Göre

 

 


Adı, Soyadı ve Unvanı

Görevleri

Telefonu ve E-Posta Adresi

Muazzez AKSU

Şef

Satın Alma İşleri, Mutemetlik ve Taşınır Kontrol Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 7604

maksu@kilis.edu.tr

 

   

Orkun SUCU

Kütüphaneci

Sağlama, Kataloglama ve Süreli Yayınlar Birimleri Sorumlusu; Taşınır Kayıt ve Web İşlemleri Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 7611

orkunsucu@kilis.edu.tr

 

   

Neslihan MERT

Kütüphaneci

 

Danışma ve Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimleri Sorumlusu; Açık Erişim Arşivi, iThenticate/Turnitin ve Kits/Tübess İşleri Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 7606

nsarialtun@kilis.edu.tr

 

   

Abidin SAĞLAMER

Hizmetli

Ödünç İade Bankosu Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 7609

abidinsaglamer@kilis.edu.tr

 
Şükrü Örs

Hizmetli

Banko Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1183

sukruors@kilis.edu.tr

 

 

 

 

Fuat KARAKUŞ

 İşçi

Yardımcı Hizmetler Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 7610

fuatkarakus@kilis.edu.tr

 

 

 

 

Gülüstan ACEMOĞULLARI

İşçi

Yardımcı Hizmetler Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 7608

gulistanacemogullari@kilis.edu.tr

 

 

 

 


 

Son Güncelleme: 2021-05-24 15:00:04
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021                                                                 Untitled Document