Ödünç İade İşlemleri

Kitaplar   |   Diğer Materyaller   |   Kütüphanelerarası

 

 

Rezerv Kitaplar

Üniversitemiz akademik personelinin talepleri doğrultusunda mevcut kütüphane dermesinde yer alan ders kitapları ve yardımcı ders kitaplarından oluşturulan rezerv koleksiyonundaki materyaller iki (2) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre uzatılabilir.

 

Süreli Yayınlar

Yeni ve eski sayı süreli yayınlardan kütüphane binası içerisinde yararlanılabilir. 

 

Tezler

Tezlerden kütüphane binası içerisinde yararlanılabilir.


Yazma ve Nadir Eserler

Yazma ve nadir eserler görevli personel gözetiminde incelenebilir ve uygun görülecek bir ekipmanla sayfaları fotoğraflanabilir.

 

Görsel-İşitsel Materyaller

Görsel-işitsel materyallerden kütüphane binası içinde yararlanılabilir. 


Tablet Bilgisayarlar

Tablet bilgisayarlar bir (1) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre uzatılabilir.

 

Cezai Hususlar

Materyalin kütüphane binası dışına çıkarılması veya mesai saati bitimine kadar iade edilmemesi durumunda ilgili kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesine istinaden idari ve adli soruşturma süreci başlatılır ve bir daha herhangi bir kütüphane materyali ödünç verilmez.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (7611)


Son Güncelleme: 2020-11-02 16:38:16
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021                                                                 Untitled Document