Görev, Yetki ve Sorumluluk

 


  07/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 33'üncü maddesi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarının görevleri:

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama

    çalışmalarını yapmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

 

  İlgili kanun çerçevesinde hazırlanan 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 sayılı Kütüphane Yönergemizin 5'inci maddesinin 2'inci fıkrasına göre görev, yetki ve sorumluluklarımız:

a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,

b) Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanların kullanımına sunulacak

    şekilde düzenlemek,

c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi

    ve dışı hizmet vermektir.

 

 

 


Son Güncelleme: 2019-09-20 17:13:39
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020                                                                 Untitled Document