Nadir eserler koleksiyonu   Görsel işitsel materyal koleksiyonu      Süreli yayın koleksiyonu

 

Tez Koleksiyonu

2012-2013

2009

Fen Bilimleri Enstitüsü

   Bilir, Melike Hilal. Yer fıstığı kabuğundan üretilen poliüretan tipi köpük ile Safranin ve Remazol Brillant Blue R’nin adsorpsiyonunun incelenmesi. Yüksek lisans tezi.


Eğitim Bilimleri Enstitüsü

   Şahmaran, Mine. Fen-teknoloji okuryazarlığı ve informal fizik eğitiminde internet haber portallarının potansiyel rolü. Yüksek lisans tezi.

 

 

2010

Fen Bilimleri Enstitüsü

   Cürat, Deniz. Kilis ve yöresinde yetiştirilen yerel susam (Sesamun Indicum L.) populasyonlarının biyolojik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Meraler, Seval Aknil. Mahlep (Prunus Mahaleb L.)’in bitki kısımlarında mineral bileşiminin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Özdemir, Rasim. Elektrodepolama yöntemi ile elde edilen ZnFe ince filmlerinin elektriksel özdirenç özelliklerinin sezgisel yöntemler yardımıyla incelenmesi. Yüksek lisans tezi. 

   Yelekçi, Sakine. Kilis ilinin içme sularının kullanılabilirliğinin araştırılması. Yüksek lisans tezi.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

   Aktaş, Soner. İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler derslerinde coğrafya konularının öğretimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Yüksek lisans tezi. 

   Narinç, Ökkeş. 64 numaralı Gaziantep Şer‘iyye Sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (h.1123-1124/m.1711-1712). Yüksek lisans tezi.

 

 

2011

Fen Bilimleri Enstitüsü 

   Akar, İsa. Teorik ve deneysel titreşim spektroskopisi yardımıyla 5-kloro-8-hidroksikinolin ve Zn ve Mn komplekslerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. 

   Akbaş, Mazhar. 4'-(Hekziloksi)-4-Bifenilkarbonitril ve 4-İzotiosiyanatofenil 4-Pentilbisiklo [2.2.2] Oktan-1-Karboksilat sıvı kristal numunelerinin ve karışımlarının dipol momentlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. 

   Akkoç, Yakup. Yer fıstığı kabuğu, yer fıstığı kabuğu kömürü ve köpüğü üzerine Cibacron Red C-2G’nin absorpsiyonu. Yüksek lisans tezi. 

   Aydın, Kamil. Kilis ili Resulosman ve Acar dağlarındaki işlenmemiş alanların florası. Yüksek lisans tezi.

   Boztaş, Mehmet. Kane tipi yarı iletken kuantum halkasında faz gecikme zamanı. Yüksek lisans tezi.

   Can, Bayram. Kilis ilindeki evlerde radon gazı ölçümü. Yüksek lisans tezi.

   Çoşkun, Mehmet İbrahim. DC manyetik alan sıçratma tekniği ile üretilen Co90Fe10 nano filmlerin yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Koç Aka, Gülseren. Farklı depolama şartlarında anilinle kaplanmış AISI 4140 sanayi çeliklerinin korozyon özellikleri ve Borik asitin (H3BO3) etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Çiloğulları, Müzeyyen. Kuantum Pseudodot yapılarında Elektron Fonon etkileşimi. Yüksek lisans tezi.

   Kadıoğlu, Lütfiye. Anti Helicobacter pylori terapileri. Yüksek lisans tezi.

   Kahraman, Mehmet Fatih. 2-Hidroksi-1,4-Naftakinon molekülü ve bazı geçiş metalleri ile yaptığı bileşiklerin teorik ve deneysel olarak titreşim spektroskopisiyle incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Korkmaz, Adem. Orta öğretim okullarında interaktif öğretimin model bir ders üzerinde incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Kulak, Muhittin. Farklı tuz uygulamalarının adaçayı (Salvia officinalis L.)’nın gelişimi üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Kuvet, Mustafa. 4′-(Oktoloksi)- 4- Bifenilkarbonitril ve 4′-(Pentoloksi)- 4- Bifenilkarbonitril sıvı kristal karışımların absorpsiyon ve floresans özelliklerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi.

   Şahin, Mehmet. Oreochromis niloticus’da kurşun toksisitesinin azalmasında zeolitin etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Ulukütük, Erdoğan. Kilis yöresinden toplanan yerel susam (Sesamum indicum L.) popülasyonlarının verim ve kalite parametrelerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

   Anlar, Adem. İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ile Türkçe dersine yönelik tutumları ve bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi.

   Avcı, Yunus Emre. Sınıf öğretmenlerinin kendi görüşlerine göre özel alan yeterliklerine sahip olma düzeyleri (Kilis ili örneği). Yüksek lisans tezi.

   Çetinoğlu, Reşat. İlköğretim öğrenci velilerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine ilişkin görüşleri ve memnuniyet düzeyleri. Yüksek lisans tezi.

   Fırat, Hilmi Akan. Ortaöğretim 9. sınıf öğrencileri üzerinde kelime hazinesi araştırması (Gaziantep örneği). Yüksek lisans tezi.

   Karasu, Demet. 1839-1850 tarihli ve 8 numaralı Halep ahkâm defterinin (s.1-100) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi.

   Karasu, Mehmet Kerem. 1784-1797 tarihli ve 5 numaralı Halep ahkâm defterinin (s.1-99) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi.

   Kayaçağlayan, Naime Yüksel. 1714-1715 tarihleri arasında Gaziantep’te sosyal, siyasî ve iktisadî yapı (65 numaralı Gaziantep Şer‘iye Sicili metin transkripsiyonu ve değerlendirmesi). Yüksek lisans tezi.

   Oruç, Mehmet. Bilmecelerin kelime öğrenimine etkisi (Hatay İli Dörtyol İlçesi Yeniyurt İlköğretim Okulu örneği). Yüksek lisans tezi.

   Patır, Emrah. Yoksulluğun eğitim başarısı üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi.

   Tenekeci, Mustafa. İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin yazılarındaki söz dizimi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 100 temel eser listesinde yer alan kitaplardaki söz dizimlerinin karşılaştırılması: Kilis örneği. Yüksek lisans tezi.

1. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1184) 


Son Güncelleme: 2018-02-26 14:15:38
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document