Nadir eserler koleksiyonu   Görsel işitsel materyal koleksiyonu   Tez koleksiyonu  

 

Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Dermemizde Yer Alan Akademik, Mesleki, Edebi ve Kültürel Konulu Dergi ve Bültenler

A-D                                                                                                                        HB-HJ

G- Coğrafya, Antropoloji ve Rekreasyon

    Atlas aylık coğrafya ve keşif dergisi

    Beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi

    Caspian report

    Coğrafya araştırmaları

    Hazar Raporu

    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü coğrafya dergisi

    Milli folklor uluslararası halkbilimi dergisi

    Motif halk oyunları eğitim ve öğretim vakfı dergisi

    National geographic Türkiye

    Türk folklor araştırmaları

 

H- Sosyal Bilimler (Genel)

   Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Afyon Kocatepe Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Anadolu Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi 

   Ankara Üniversitesi SBF dergisi 

   Asia Minor Studies - International journal of social sciences 

   Atılım sosyal bilimler dergisi 

   Avrasya Etüdleri 

   Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Beykent Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Bilig Türk dünyası sosyal bilimler dergisi 

   Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Celal Bayar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Civilacademy journal of social sciences 

   Çağ Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Çankaya University journal of humanities and social sciences 

   Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Doğuş Üniversitesi dergisi 

   Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Dumlupınar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Fırat Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   FSM ilmi araştırmalar insan ve toplum bilimleri dergisi 

   Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi

   Gaziantep Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Humanitas uluslararası sosyal bilimler dergisi 

   Iğdır Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   İnönü Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   İnsan ve toplum 

   İstanbul Aydın Üniversitesi dergisi 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi sosyal bilimler dergisi

   İstanbul Ticaret Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   İTÜ dergisi 

   Journal of business economics and political science 

   Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Karadeniz sosyal bilimler dergisi 

   Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi sosyal ve ekonomik araştırmalar dergisi 

   Kırıkkale Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Kırıkkale Üniversitesi sosyal bilimler dergisi

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Kültür ve medeniyet sosyal bilimler enstitüsü dergisi

   Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Mukaddime

   Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Nişantaşı Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Öneri : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik incelemeler dergisi 

   Septet 

   Toplum ve bilim 

   The journal of academic social science studies

   Trakya Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Tunceli Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi

   Uluslararası sosyal ve ekonomik bilimler dergisi 

   Uşak Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Yakın Doğu Üniversitesi sosyal bilimler dergisi 

   Yalova sosyal bilimler dergisi

   Yıldız social science review

   Yönetişim siyaset ve sosyal bilimler dergisi 

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 

   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi sosyal bilimler dergisi

2. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1184) 


Son Güncelleme: 2018-02-26 14:15:27
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document