Daire Başkanı   Şube Müdürleri      Tarihçe   Görev, yetki ve sorumluluklar   Kütüphane yönergesi   Teşkilat şeması   Rapor   İç kontrol

 

Personel

Unvan ve Kıdem Sırasına Göre

 

 


Adı, Soyadı ve Unvanı

Görevi

Telefonu ve E-Posta Adresi

Muazzez AKSU

Şef

Satın Alma Sorumlusu

Muhasebe İşlemleri Sorumlusu

Mutemetlik Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1182

maksu@kilis.edu.tr

 

   

Orkun SUCU

Kütüphaneci

Sağlama ve Demirbaş Kayıt,

Kataloglama ve Sınıflama, 

Süreli Yayınlar ve

Ödünç Verme Birimleri Sorumlusu

Görsel-İşitsel Yayınlar,

Taşınır ve Ayniyat İşleri,

Web İşlemleri ve

Kütüphanelerarası Ödünç İşlemleri Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1184

orkunsucu@kilis.edu.tr

 

   

Neslihan MERT

Kütüphaneci

 

Danışma/Referans,

Sayısal Kütüphane Hizmetleri ve  

Rezerv Birimleri Sorumlusu

Yazı İşleri Görevlisi

Yayın Arşivi Sorumlusu

0 (348) 814 26 66 / 1180

nsarialtun@kilis.edu.tr

 

   

Abidin SAĞLAMER

Hizmetli

Rezerv Birim Görevlisi

İnternet Salonu,

Ödünç ve İade Bankosu ve

Raf Hizmetleri Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1903

 

   

Mehmet TEKTUNA

Şirket Personeli

Ödünç Verme Birim Görevlisi

Ödünç ve İade Bankosu,

İnternet Salonu ve

Kilis Kitaplığı Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1188

 

   

İbrahim KARTALKUŞ

Şirket Personeli

Ödünç Verme Birim Görevlisi

Ödünç ve İade Bankosu ve

Raf Hizmetleri Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1188

 

 

 

 

Fuat KARAKUŞ

Şirket Personeli

 İkram ve Temizlik Hizmetleri Görevlisi

0 (348) 814 26 66 / 1187

 


Son Güncelleme: 2018-01-11 15:54:38
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document