Nadir eserler koleksiyonu   Görsel işitsel materyal koleksiyonu   Tez koleksiyonu   Süreli yayın koleksiyonu

 

Kilis Kitaplığı Koleksiyonu 

Kilis Araştırma Merkezi

 

 

Kilis Araştırma Merkezi, Kilis’e ait her türlü belgenin derlenerek okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur. Kilis Araştırma Merkezi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin AKİS'in sorumluluğunda çalışmalarını yürütmektedir. Kilis kitaplığı koleksiyonu, Kilis ile ilgili veya Kilisli yazarlarca hazırlanmış 59 adedi basılı, 225 adedi elektronik olmak üzere 284 adet eserden oluşmaktadır. 

 

A- Matbu Yayın Listesi

   Atik, Mustafa. Kilis Kültüründen Bir Bekke. 2011.

   Barutçu, Ahmet. Kilis’in Kurtuluşu. 2008.

   Bebekoğlu, Sıdıka. Kilis Kültür Envanteri. 2008.

   Beşe, İbrahim. İşgalden-Kurtuluşa Kilis 1918-1921. 2009.

   Çolakoğlu, Selahattin. 7 Aralık’ı Kutlarken Kilis’i Konuşalım. 2003.

   Çolakoğlu, Selahattin. GAP’ın İki İli Kilis-Gaziantep. 2000.

   Çolakoğlu, Selahattin. İlçe Kilis İl Kilis. 1998.

   Çolakoğlu, Selahattin. Kilis Kurultayı Dosyası. 2003.

   Çolakoğlu, Selahattin. Kilis’te Mizah ve Kilis Söylemi. 1987.

   Çolakoğlu, Şinasi. Kilis Direniş-Kurtuluş ve Sonrası. 1991.

   Çolakoğlu, Şinasi. Kilis tarihi. 1995.

   Çolakoğlu, Şinasi. Kültür Kasteli II: İnsanlarımız Direniş ve Kurtuluş'ta Öncülerimiz. 1994.

   Çolakoğlu, Şinasi. Kültür Kasteli X: Kilis’te İz Bırakanlar. 1997.

   Doğramacıoğlu, Hüseyin. Kilis Masalları Derleme ve Tahlil Çalışması. 2011.

   Dündar, Abdulkadir. Kilis'teki Osmanlı Devri Mimari Eserleri. 1999.

   Efe, M. Yahya. Kilisli Muallim Rifat Bilge. 2003.

   Efe, M.Yahya. Kilis Belediye Başkanları ve Ekrem Çetin Gerçeği. 2004.

   Elhan, Faruk. Kilis Ağzı ve Şiirleriyle Karacaoğlan'ın Kilisliliği. 2004.

   Elmalı, Ahmet. Kilis Yöresinden Atasözleri ve Deyimler. 1995.

   Erşanlı, A. Mennan. Kilis’ten Ankara’ya Uzanan Bir Başarının Öyküsü. 1998.

   İban, Halil. Kilis’in Geçmişine Duyulan Özlem.

   İpekçioğlu, Sacit. Kilis’te Milli Mücadele ve Gerilla. 1986.

   Kadri, Kilisli. Cumhuriyetin 75. Yılında Kilis.

   Keçik, A. Avni. Karacaoğlan Gerçeği. 2014.

   Keçik, A. Avni. Karacaoğlan'da Dil ve Söyleşi. 2014.

   Keçik, A. Avni. Sonsuzluk Ağlarken. 2014.

   Keçik, Avni. Kültür Kasteli V: Kilis’te Gelenek ve Görenekler. 1994.

   Keçik, Avni. Kültür Kasteli VI: Kilis’te Halk Tababeti ve Körler Çarşısı. 1994.

   Kesici, Ökkeş. Kilis Yöresinin Coğrafyası. 1994

   Kıdeyş, Hafız Kamil. Kültür Kasteli VII: Kilis Üzerine Şiirler. 1994.

   Kılıçkıran, Mazlum Nusret. Öyküleri ve Türküleriyle Kilis. 1973.

   Konyalı, İbrahim Hakkı. Abideleri ve Kitabeleri ile Kilis Tarihi. 1968.

   Öztürk, Mustafa. 16. Yüzyılda Kilis, Urfa, Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar. 2004

   Seyfettin Başçıllar. Kilis'li Divan Şairleri Antolojisi. 2000.

   Şahmaranoğlu, Hasan. Kilis Türküleri. 2000.

   Şahmaranoğlu, Hasan. Kilis’in Ünlüleri. 2003.

   Şahmaranoğlu, Hasan. Kilisli Şairler Antolojisi. 2013.

   Şahmaranoğlu, Hasan. Kültür Kasteli I: Kilis Üzerine İncelemeler Düşünceler Folklorümüzden Örnekler. 1994.

   Şahmaranoğlu, Hasan. Kültür Kasteli III: Kilis te Mantık Toplum ve Ekonomi. 1994.

   Şahmaranoğlu, Hasan. Kültür Kasteli VIII: Cumhuriyet Dönemi Kilisli Şairler Antolojisi. 1994.

   Şener, Hasan. Kilisli Zihni Divanı. 2014.

   Taşkın, Nejat. 40 yılın içinde Kilis.

   Taşkın, Nejat. Kabına sığmayan Kilisli Mehmet Zelzele. 2005.

   Tazebay, Abdullah Sermest. Kilis'li Abdullah Sermest Tazebay Divanı. 1999.

   Tektuna, Mehmet. Kilis Kastelleri. 2005.

   Tektuna, Mehmet. Kilis’te İnanç Turizmi. 2010.

   Tokuçoğlu, M. Sait. Kilis Bağcılığının Tarihçesi. 2011.


   2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, İl/Kilis. 2002.

   Bölgesel göstergeler TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis. 2009.

   En Eski Kilis Oylum Höyük. 2011.

   Halep, Kilis ve Gaziantep’teki Tarihi Eser ve Abideler.

   Kilis El Sanatları Kataloğu. 2001.

   Kilis Kültür ve Turizm Envanteri. 2009.

   Kilis Taşınmaz Kültür Envanteri. 2014.

   Kilis’teki Evliyalar Ziyaret Edilecek Mekanlar ve Turistik Yerler. 2002.

   Kiliste Osmanlı Eserlerleri. 1999.

   Kültür Kasteli IV: Kilis Türküleri, Kilis Ağzı, Kilis’te Gelenek ve Görenekler. 2011.

   Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yılında Kilis'te Osmanlı Eserleri. 1999.

 

B- Elektronik Yayın Listesi

   Abdullah Edip. Usul-ı Akise. 1911.

   Abdullah Enveri. Usul-i Cedide Zübdesi. 1874.

   Abdullah Kilisli Hocazade. Haşiye Ala Haşiyeti Mir Ebi’l-Feth Şerhi’l Hanefi.

   Abdullah Sermest Efendi. Sermest Divanı. 1889.

   Abdurrahman El-Kilisi. Risaletü’l Besmele. 1850.

   Açıkkol Yıldırım, Ayşen. Oylum Höyük Toplumunun (Orta Tunç Çağı, Kilis) Paleodemografik Yapısı. 2013.

   Ahmed Asım. Asım Tarihi. 1819. 3 cilt.

   Ahmed Rıfat. Yeni Sarfi Arabi. 1912.

   Ahmed Vasıf. Tarih-i Vasıf. 1854. 2 cilt.

   Ahmet Rıfat. Lugati Tarihi Coğrafiye. 1883. 5 cilt.

   Ahmet Rıfat. Vesiletün İkan. 1901.

   Akis, Metin. XVI. Yüzyılda Kilis ve Azaz Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat. 2002.

   Akpolat, Mustafa S. Haçlı Seferleri Sırasında Önem Kazanan Bir Ortaçağ Kalesi: Ravanda.

   Aksoy, Ali. Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği.

   Alızadehasl, Maziar. Kilis, Norduz ve Honamlı Keçilerinde Bazı Morfolojik Özellikler.

   Ali Rıza. Atlaslı Memaliki Osmaniye Coğrafyası. 1902.

   Ali Saib. Coğrafyayı Mufassal Memaliki Devleti Osmaniyye. 1888.

   Arslan Erol, Hülya. Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri. 2010.

   Arslan Erol, Hülya. Kilis İli Ağızları Ses Bilgisi Özellikleri. 2015.

   Arslan, Serdal. Oylum Höyük (Kilis, Türkiye) Bronz Çağı Bireylerinde aDNA İzolasyonu.

   Asım, Necip. Arif Bey. 1921.

   Asım, Necip. Bektaşi İlmihali. 1925.

1. sayfa

Destek Hattı: 0 348 814 26 66 (1186) 


Son Güncelleme: 2017-08-25 09:30:51
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019                                                                 Untitled Document