Ödünç işlemleri      Kütüphaneler arası ödünç işlemleri

 

İç Ödünç İşlemleri

Rezerv Kitaplar, Tezler, Nadir Eserler, Süreli Yayınlar, Görsel-İşitsel Materyaller ve

Tablet Bilgisayarların Kütüphane Binası İçerisinde Faydalandırmak Üzere Ödünç Verilmesi İşlemleri

 

 

A- Rezerv Kitaplar

Önemli bilgi kaynaklarını kısa sürelerle öğrencilere ödünç vererek eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin talepleri doğrultusunda mevcut kütüphane dermesinde yer alan ders materyallerinden (ders kitapları, yardımcı ders kitaplarından) rezerv kitaplığı oluşturulur. Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 10'uncu fıkrasına göre rezerv koleksiyonundaki kitaplar iki (2) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.

 

B- Tezler

Kütüphane koleksiyonunda yer alan yayınlanmış veya yayınlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri iki (2) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.


C- Yazma ve Nadir Eserler

Yazma ve nadir eserler ödünç verilmez. Talep doğrultusunda görevli personel gözetiminde incelenebilir.

 

Ç- Kilis Kitaplığı Koleksiyonu

Kilis ile ilgili veya Kilisli yazarlarca hazırlanmış matbu kitaplar kütüphane binası dışında faydalanmak üzere ödünç verilebilir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan edinilmiş Kilis ile ilgili veya Kilisli yazarlarca hazırlanmış eserlerin görselleri, e-kitaplar, e-makaleler, e-tezler, e-belgeler ve fotoğraflar ise Kilis Araştırma Merkezi Ofisi'nde incelenebilir.

 

D- Süreli Yayınlar

Yeni sayı süreli yayınlardan kütüphane binası içerisinde ödünç kaydı oluşturmadan yararlanılabilir. Eski sayı süreli yayınlar (önceki yıllara ait sayılar) ise iki (2) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir.

 

E- Görsel-İşitsel Materyaller

Görsel-işitsel materyaller (CD-ROM, VCD, DVD ortamlarına kayıtlı belgesel filimler, müzik kayıtları, interaktif ders materyalleri, programlar ve tanıtımlar) iki (2) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir. Talep doğrultusunda CD-ROM ortamına kayıtlı kitap ekleri kitapla birlikte ödünç verilir. 


F- Tablet Bilgisayarlar

Tablet bilgisayarlar iki (2) saat süreyle kütüphane binası içerisinde faydalanmak üzere ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmez ise süre iki saat daha uzatılabilir. Tablet bilgisayarlar için kullanım esnasında oluşabilecek her hangi bir hasarın karşılanacağını ve kullanıma dair kanuni kısıtlamaların kabul edildiğini beyan eden bir sorumluluk sözleşmesi imzalatılmaktadır.

 

G- Cezai Hususlar

a) Ödünç aldığı materyali, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen saatten itibaren geçen her saat için Daire Başkanlığı tarafından belirlenen gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür.

 

"1 saatlik gecikme cezası bedeli 1 Türk Lirası'dır."


b) Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı kütüphane materyalini iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece başka bir kitap veya kütüphane materyali ödünç verilmez.

c) Materyalin kütüphane binası dışına çıkarılması veya mesai saati bitimine kadar iade edilmemesi durumunda ilgili kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesine istinaden idari ve adli soruşturma süreci başlatılır ve bir daha kitap veya kütüphane materyali ödünç verilmez.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1184)


Son Güncelleme: 2018-01-16 09:07:41
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document