Ödünç ve iade işlemleri  -  Kütüphane içi ödünç ve iade işlemleri  -  Kütüphaneler arası ödünç ve iade işlemleri

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ödünç ve İade İşlemleri

 

 

Kütüphane materyallerini kütüphane üyelerine ödünç verme ve iade alma işlemleri, 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 karar sayılı Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.


A- Hizmetten Yararlanacaklar

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 2'inci fıkrasına göre Üniversitemizde görevli akademik, idari personel ve doktora, yüksek lisans, lisans, önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler kütüphane binası dışında faydalanmak üzere uzun süreli kitap ödünç verme hizmetinden yararlanabilir.


B- Ödünç Alınabilecek Kitap Sayıları ve Ödünç Süreleri

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 3'üncü fırkasına göre;


OKUYUCU GRUBU

KİTAP SAYISI

ÖDÜNÇ SÜRESİ

Akademik Personel

10

30 Gün

İdari Personel

3

15 Gün

Yüksek Lisans Öğrencisi

5

30 Gün

Lisans Öğrencisi

3

15 Gün

Önlisans Öğrencisi

3

15 Gün

 

  Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 3'üncü fırkasına göre ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından ayırtma talep edilmediği sürece en fazla iki  (2) defa uzatılabilir.


C-  Kitap uzatma işlemleri

a) Kütüphane binasının giriş katında yer alan Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b)  0 348 814 26 66 (dahili 1188) no'lu Ödünç-İade Bankosu'nun telefonundan veya

c) Okuyucu hesabı web sayfası üzerinden gerçekleştirilir.


 Ç- Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 8'inci, 9'uncu ve 11'inci fırkalarına göre;  

a) Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları başka kişilere devredemezler.   

b) Başka bir üye adına ödünç kitap alınamaz. Başkasının adına ödünç kitap almaya çalışanlar hakkında gerekli

    idari, hukuki ve cezai işlem yapılır. 

c) Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan kitapların iadesini isteyebilir.


D- Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 1'inci fırkasına göre aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

a) Başvuru/müracaat eserleri (öz, dizin, sözlük, ansiklopedi, v.b.), 

b) Yayınlanmamış tezler,

c) Görsel-işitsel araçlar,

ç) Rezerve kitaplar,

d) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,

e) Müzik notaları,

f) Atlas, harita ve slâytlar,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller ,

h) Yazma ve nadir basma eserler,

ı) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane

   dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 2'inci fırkasına göre üyelerimiz bu gibi materyallerden sadece kütüphane binası içerisinde yararlanabilirler. Bkz. Kütüphane içi ödünç-iade işlemleri


E- Cezai Hususlar

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 1'inci, 2'inci ve 3'üncü fıkralarına göre;

a) Ödünç aldığı kitabı, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek

    bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için akademik yılbaşında Daire

    Başkanlığı tarafından teklif edilip Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gecikme cezasını

    ödemekle yükümlüdür.


"2010-2016 yılları için belirlenen gecikme cezası bedeli günlük 20 Kuruş'tur."


b) Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı kitabı iade etmediği

    ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece başka bir kitap ödünç verilmez.

c) Gecikme süresinin kırkbeş (45) günü aşması halinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi

    Başkanlığı ilgili kişiyi bir yazı ile uyararak söz konusu kitabın sekiz (8) iş günü içerisinde iadesini

    ister. Bu süre sonunda da iade edilmez ise ilgili kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun

    152. maddesine istinaden idari ve adli soruşturma süreci başlatılır ve bir daha kitap ödünç verilmez.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1182)


Son Güncelleme: 2016-11-02 13:25:39
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017                                                                 Untitled Document