Kitaplar   Dergiler, DVD'ler, CD'ler vd.   Kütüphanelerarası

 

Kitaplar İçin Ödünç İade İşlemleri

 

 

Kütüphane materyallerini kütüphane üyelerine ödünç verme ve iade alma işlemleri, Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.


A- Hizmetten Yararlanacaklar

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 2'inci fıkrasına göre Üniversitemizde görevli akademik, idari personel ve doktora, yüksek lisans, lisans, önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler kütüphane binası dışında faydalanmak üzere uzun süreli kitap ödünç verme hizmetinden yararlanabilir.


B- Ödünç Alınabilecek Kitap Sayıları ve Ödünç Süreleri

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre;


OKUYUCU GRUBU

KİTAP SAYISI

ÖDÜNÇ SÜRESİ

Akademik Personel

10

30 Gün

Yüksek Lisans Öğrencisi

5

30 Gün

İdari Personel

3

15 Gün

Lisans ve Önlisans Öğrencisi

3

15 Gün

 

  Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından ayırtma talep edilmediği sürece en fazla iki  (2) defa uzatılabilir.


C-  Kitap uzatma işlemleri

a) Kütüphane binasının giriş katında yer alan Ödünç-İade Bankosu'ndan,

b)  0 348 814 26 66 (dahili 1188) no'lu Ödünç-İade Bankosu'nun telefonundan veya

c) Kütüphane hesabım web sayfası üzerinden gerçekleştirilir.


 Ç- Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin 8'inci, 9'uncu ve 11'inci fıkralarına göre;  

a) Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları başka kişilere devredemezler.   

b) Başka bir üye adına ödünç kitap alınamaz.

c) Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan kitapların iadesini isteyebilir.


D- Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez.

a) Başvuru/müracaat eserleri (öz, dizin, sözlük, ansiklopedi, v.b.), 

b) Yayınlanmamış tezler,

c) Görsel-işitsel araçlar,

ç) Rezerve kitaplar,

d) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,

e) Müzik notaları,

f) Atlas, harita ve slâytlar,

g) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller ,

h) Yazma ve nadir basma eserler,

ı) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane

   dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 2'inci fıkrasına göre üyelerimiz bu gibi materyallerden sadece kütüphane binası içerisinde yararlanabilirler. Bkz. Diğer materyalleri ödünç alma işlemleri


E- Cezai Hususlar

Kütüphane Yönergesi'nin 18'inci maddesinin 1'inci, 2'inci ve 3'üncü fıkralarına göre;

a) Ödünç aldığı kitabı, ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek

    bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için akademik yılbaşında Daire

    Başkanlığı tarafından teklif edilip Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gecikme cezasını

    ödemekle yükümlüdür.

 

Gecikme cezası bedeli günlük 25 Kuruş'tur.


b) Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı kitabı iade etmediği

    ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece başka bir kitap ödünç verilmez.

c) Gecikme süresinin kırkbeş (45) günü aşması halinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi

    Başkanlığı ilgili kişiyi bir yazı ile uyararak söz konusu kitabın sekiz (8) iş günü içerisinde iadesini

    ister. Bu süre sonunda da iade edilmez ise ilgili kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun

    152. maddesine istinaden idari ve adli soruşturma süreci başlatılır ve bir daha kitap ödünç verilmez.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1183)


Son Güncelleme: 2019-07-23 09:21:41
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019                                                                 Untitled Document