Daire Başkanı   Şube Müdürleri   Personel   Teşkilat şeması   Tarihçe   Görev, yetki ve sorumluluklar   Kütüphane yönergesi    İç kontrol


Kütüphane Raporu

 

 

1. Giriş

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı iken Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nin küçük bir salonunda hizmet vermekte olan kütüphanemiz, 2008 yılında hayırsever iş adamı Mehmet Sanlı tarafından yaptırılan kütüphane binasına taşınmıştır. Halihazırda kullanılmakta olan kütüphane binası merkez kampüste Fen Edebiyat Fakültesinin bitişiğinde yer alıp 2 katlı ve 1200 m2 kapalı alana sahiptir. İçerisinde okuma salonu, kitap salonu, internet erişim merkezi gibi alanlar bulunmaktadır.

Her geçen gün kendini yenileyen kütüphane hafta içi 08:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet sunmaktadır. Kütüphanede günlük gazete ve güncel dergiler mevcuttur.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği) üyesidir. 

 


2. Kütüphane Hizmet Birimleri

Tablo 1. Kütüphane Hizmet Birimleri 

Hizmet Birimleri

Durum

Sağlama Birimi (Kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyal temini)

Aktif

Kataloglama Birimi (Temin edilen kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin kataloglanması ve sınıflandırması işlemleri)

Aktif

Süreli Yayınlar Birimi (Temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri)

Aktif

Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi (Görsel-işitsel yayınlar, otomasyon programı ve akademik yayın arşivi ile ilgili işler)

Aktif

Danışma Birimi (Basılı yayınlar, elektronik yayınlar, akademik veri tabanları ve diğer kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı)

Aktif

Ödünç Verme Birimi (Kütüphane materyallerinin üyelere ödünç verilmesi ve iade alınması işlemleri)

Aktif

Rezerv Birimi (Rezerv/tez kitaplığı, nadir eserler kitaplığı, tablet bilgisayar ve portatif tarayıcı ile ilgili bina içi ödünç işlemleri ve internet erişim ile fotokopi/tarama hizmetlerinin sunulması)

Aktif

Okuyucu Salonu

Aktif

Kitap Salonu

Aktif

Süreli Yayınlar Bölümü

Aktif

Nadir Eserler Bölümü

Aktif

İnternet Erişim Hizmeti

Aktif

Fotokopi Hizmeti

Aktif

Dilenme Alanları

Aktif

 


3. Donanım  

a. Kitap salonu, süreli yayınlar ve nadir eserlerde toplam kitap ve dergi rafı uzunluğu: 1300 m.,

b. Okuma salonunda okuma ve çalışma ünitesi: 120 adet,

c. İnternet erişim odasında masaüstü bilgisayar: 13 adet,

ç. Ödünç alınabilir tablet bilgisayar: 5 adet,

d. İnternet erişim odasında yazıcı ve tarayıcı: 1 adet.

 


4. Personel Durumu

Kütüphane hizmetleri 2 şube müdürü, 1 şef, 2 kütüphaneci, 1 hizmetli ve 2 işçi tarafından yürütülmektedir.

 


5. Kütüphane Koleksiyonu

Kütüphane koleksiyonumuz 41.641 matbu kitap, 262 adet yazma ve nadir eser, 91 adet tez, 582 farklı süreli yayına ait 3.553 sayı akademik süreli yayın, 28.566 e-dergi içeren 18 adet akademik yayın veri tabanı, 173.384 adet elektronik kitap ve 800 adet görsel-işitsel yayından (CD, VCD veya DVD ortamlarına kayıtlı yardımcı ders kaynakları, belgeseller, müzik kayıtları) oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur. Satın aldığımız elektronik kitaplara ve abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden çevrim içi erişilmektedir.

Katalog kayıtlarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (LCC: Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (AACR: Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (LCSH: Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (MARC: Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde, kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Katalog kayıtları, kütüphane otomasyon programının Çevrim İçi Halk Erişimine Açık Katalog (OPAC: On-line Public Access Catalog) modülünün web tabanlı kullanıcı arayüzü (http://yordam.kilis.edu.tr) üzerinden sorgulanabilmektedir.


 

5.1. Veri Tabanları ve Çevrim İçi Programlar

Kütüphanemiz 15 adedi tam metin, 3 adedi bibliyografik olmak üzere 18 adet akademik yayın veri tabanına ve 2 adet web tabanlı intihal analiz programı ile 1 adet kaynakça oluşturma programına abonedir.


Tablo 3. Abone olunan akademik yayın veri tabanları

Veri Tabanının Adı

Konusu

İçerdiği Yayın Sayısı

CAB direct

Yaşam Bilimleri

736 e-Dergi

EBSCOhost

Genel

12.544 e-Dergi

EBSCO eBook

Genel

159.000 e-Kitap

384 e-Kitap

Emerald insight

Genel

309 e-Dergi

JSTOR Archive Journal Content

Genel

3.904 e-Dergi

HiperKitap

Genel

14.000 e-Kitap

IEEE

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

413 e-Dergi

3.341 e-Standart

Ovid-LWW

Tıp ve Sağlık Bilimleri

474 e-Dergi

ProQuest Periodicals Archive Online

Sosyal Bilimler

428 e-Dergi

ProQuest Dissertations & Theses

Genel

1.700.000 e-Tez

Sage Journals

Genel

1.023 e-Dergi

ScienceDirect

Genel

2.280 e-Dergi

Scopus

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SOBİAD

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SpringerLink

Genel

2.296 ve 483 e-Dergi

Taylor & Francis

Genel

2.191 e-Dergi

Web of Science

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi (2009-2018)

Wiley Online Library

Genel

1.485 e-Dergi

 

Tablo 4. Abone olunan programlar 

Programın Adı

Konusu

iThenticate

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Turnitin

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Mendeley

Kaynakça Oluşturma Uygulaması

 

 

6. Kütüphane Otomasyon Programı

Kütüphane otomasyon programımız şu ana modüllerden oluşmaktadır:

  • Kataloglama

  • Süreli Yayınlar

  • Üye

  • Ödünç

  • Ayırtma

  •      OPAC


6.1. Kataloglama Modülü: Kütüphaneci tarafınan LCC, AACR ve LCSH'ye uygun olarak oluşturulup kaydedilen basılı ve elektronik kitap, cd, dvd, harita vb. yayınlara ait katalog kayıtlarını MARC formatına dönüştürüp saklar.

 

6.2. Süreli Yayınlar Modülü: Kütüphaneci tarafınan LCC, AACR ve LCSH'ye uygun olarak oluşturulup kaydedilen basılı dergilere ait katalog kayıtlarını ve içerik bilgilerini MARC formatına dönüştürüp saklar.


6.3. Üye Modülü: Kütüphane yönergemizde tanımlanan kütüphane üyelerimizin (akademik personel, idari personel, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin) kimlik ve iletişim bilgilerini saklar.


6.4. Ödünç Modülü: Kütüphane yönergesinde tanımlanan üye gruplarına, belirlenen süreler ve ödünç alabilecekleri kitap sayıları dâhilinde, görevli ödünç-iade bankosu personelince gerçekleştirilen ödünç, ödünç süresi uzatma, iade, gecikme cezası uygulama işlemlerini kaydedip saklar.


Tablo 5. Üye gruplarına göre ödünç kitap sayıları ve ödünç süreleri

Üye Grubu

Ödünç Alınabilir Kitap Sayısı

Ödünç Süresi (Gün)

Akademik

10

30

Yüksek Lisans

5

30

Ön Lisans ve Lisans

3

15

İdari

3

15

 

6.5. Ayırtma Modülü: Görevli ödünç-iade bankosu personelince oluşturulan kitap ayırtma talebini kaydeder ve ayırtma talebi doğrultusunda kitabı ödünç alan üyenin süre uzatma talebini engeller. Kitap iade edildiğinde, kitabın ayırtma rafında bekletilmesi için görevli ödünç-iade bankosu personelini uyarır.

 

6.6. OPAC Kullanıcı Modülü: İnternet üzerinden, kütüphane otomasyon programının katalog tarama sayfasına (http://yordam.kilis.edu.tr) erişilip basit veya ayrıntılı katalog taraması yapabilmesini sağlar.

Her bir kütüphane üyesi için oluşturduğu Kütüphane Hesabım'la (http://yordam.kilis.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfaOturumAc), geçmişte ödünç alınıp iade edilen, ödünç alıp henüz iade edilmeyen, ayırtma talep edilen kitapların kayıtlarını gösterir ve ödünç süresi dolan kitapların uzatma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca kütüphanelerarası ödünç isteklerini  ve yayın siparişi taleplerini kaydeder.

 

7. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2018-03-14 08:37:45
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document