Tarihçe   Görev, yetki ve sorumluluklar   Kütüphane yönergesi    İç kontrol faaliyetleri


Kütüphane Raporu

 

 

1. Giriş

Üniversitemizin kuruluş aşamasında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi binasında hizmet vermekte olan kütüphanemiz, 2008 yılında hayırsever iş adamı Mehmet Sanlı tarafından yaptırılan kütüphane binasına taşınmıştır. Kütüphane binamız merkez kampüste Fen Edebiyat Fakültesinin bitişiğinde yer alıp 2 katlı ve 1200 m2 kapalı alana sahiptir. İçerisinde kitap salonu, okuma salonu, son sayı süreli yayınlar odası, eski sayı süreli yayınlar odası, internet erişim odası ve idari birimler bulunmaktadır.


2. Kütüphane Hizmet Birimleri


2.1. Sağlama Birimi: Bu birimde kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyal temin işlemleri yapılır.


2.2. Kataloglama Birimi: Bu birimde temin edilen kitap, dergi, elektronik yayın vb. materyallerin kataloglanması ve sınıflandırması işlemleri yapılır.


2.3. Süreli Yayınlar Birimi: Bu birimde temin edilen basılı süreli yayınların kataloglanması, sınıflandırması ve sayı takibi işlemleri yapılır.


2.4. Sayısal Kütüphane Hizmetleri Birimi: Bu birimde görsel-işitsel yayınların yararlandırılması, akademik yayın arşivinin yönetimi ile akademik yayın veri tabanları için kullanıcılara yönelik teknik ve danışmalık hizmetleri verilir.


2.5. Danışma Birimi: Bu birimde basılı yayınlar, elektronik yayınlar, akademik veri tabanları ve diğer kütüphane materyalleri hakkında danışma hizmeti verilir ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı yapılır.


2.6. Ödünç Verme Birimi: Bu birimde kütüphane materyallerinin üyelere ödünç verilmesi ve iade alınması işleri yapılır.


Tablo 1. Üye gruplarına göre ödünç kitap sayıları ve ödünç süreleri

Üye Grubu

Ödünç Alınabilir Kitap Sayısı

Ödünç Süresi (Gün)

Akademik

10

30

Yüksek Lisans

5

30

Ön Lisans ve Lisans

3

15

İdari

3

15

 

2.7. Rezerv Birimi: Bu birimde rezerv/tez kitaplığı, nadir eserler kitaplığı ve tablet bilgisayarlar ile ilgili bina içi ödünç işlemleri ve internet erişim ile çıktı/tarama hizmetleri sunulur.

 


3. Donanım  

a. Kitap salonu, süreli yayınlar ve nadir eserlerde toplam kitap ve dergi rafı uzunluğu: 1300 m.,

b. Okuma salonunda okuma ve çalışma ünitesi: 120 adet,

c. İnternet erişim odasında masaüstü bilgisayar: 13 adet,

ç. Ödünç alınabilir tablet bilgisayar: 5 adet,

d. İnternet erişim odasında yazıcı ve tarayıcı: 1 adet.

 


4. Personel Durumu

Kütüphane hizmetleri 2 şube müdürü, 1 şef, 2 kütüphaneci, 1 hizmetli, 2 işçi tarafından yürütülmektedir.

 


5. Kütüphane Koleksiyonu

Kütüphane koleksiyonumuz 45.000 matbu kitap, 262 adet yazma ve nadir eser, 100 adet tez, 600 farklı süreli yayına ait 4.000 sayı akademik süreli yayın, 28.600 elektronik dergi içeren 18 adet akademik yayın veri tabanı, 173.400 adet elektronik kitap, 1.700.000 elektronik tez ve 850 adet görsel-işitsel yayından (CD, VCD veya DVD ortamlarına kayıtlı yardımcı ders kaynakları, belgeseller, müzik kayıtları) oluşmaktadır. Koleksiyonumuzda yer alan matbu kitaplar ve yeni sayı süreli yayınlar açık raf sistemine, nadir eserler, eski sayı süreli yayınlar, tezler ve görsel-işitsel yayınlar depo sistemine göre hizmete sunulmuştur. Satın aldığımız elektronik kitaplara ve abone olduğumuz akademik yayın veri tabanlarına internet üzerinden çevrim içi erişilmektedir.

Katalog kayıtlarımız Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (LCC: Library of Congress Classification), Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları (AACR: Anglo-American Cataloging Rules) ve Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (LCSH: Library of Congress Subject Headings) doğrultusunda oluşturularak, Makinece Okunabilir Kataloglama Kuralları (MARC: Machine-Readable Cataloging) çerçevesinde, kütüphane otomasyon programının kataloglama modülü veri tabanına kaydedilmektedir. Katalog kayıtları, kütüphane otomasyon programının Çevrim İçi Halk Erişimine Açık Katalog (OPAC: On-line Public Access Catalog) modülünün web tabanlı kullanıcı arayüzü (http://yordam.kilis.edu.tr) üzerinden sorgulanabilmektedir.


 

5.1. Veri Tabanları ve Çevrim İçi Programlar

Kütüphanemiz 15 adedi tam metin, 3 adedi bibliyografik olmak üzere 18 adet akademik yayın veri tabanına ve 2 adet web tabanlı intihal analiz programı ile 1 adet kaynakça oluşturma programına abonedir.


Tablo 2. Abone olunan akademik yayın veri tabanları

Veri Tabanının Adı

Konusu

İçerdiği Yayın Sayısı

CAB direct

Yaşam Bilimleri

736 e-Dergi

EBSCOhost

Genel

12.544 e-Dergi

EBSCO eBook

Genel

159.000 e-Kitap

384 e-Kitap

Emerald insight

Genel

309 e-Dergi

JSTOR Archive Journal Content

Genel

3.904 e-Dergi

HiperKitap

Genel

14.000 e-Kitap

IEEE

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

413 e-Dergi

3.341 e-Standart

Ovid-LWW

Tıp ve Sağlık Bilimleri

474 e-Dergi

ProQuest Periodicals Archive Online

Sosyal Bilimler

428 e-Dergi

ProQuest Dissertations & Theses

Genel

1.700.000 e-Tez

Sage Journals

Genel

1.023 e-Dergi

ScienceDirect

Genel

2.280 e-Dergi

Scopus

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SOBİAD

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi

SpringerLink

Genel

2.296 ve 483 e-Dergi

Taylor & Francis

Genel

2.191 e-Dergi

Web of Science

Genel

Bibliyografik İndeks-Atıf İndeksi (2009-2018)

Wiley Online Library

Genel

1.485 e-Dergi

 

Tablo 3. Abone olunan programlar 

Programın Adı

Konusu

iThenticate

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Turnitin

Çevrimiçi İntihal Analiz Programı

Mendeley

Kaynakça Oluşturma Uygulaması

 

 

6. Kütüphane Otomasyon Programı

Kütüphane otomasyon programımız şu ana modüllerden oluşmaktadır:


6.1. Kataloglama Modülü: Kütüphaneci tarafınan LCC, AACR ve LCSH'ye uygun olarak oluşturulup kaydedilen basılı ve elektronik kitap, cd, dvd, harita vb. yayınlara ait katalog kayıtlarını MARC formatına dönüştürüp saklar.

 

6.2. Süreli Yayınlar Modülü: Kütüphaneci tarafınan LCC, AACR ve LCSH'ye uygun olarak oluşturulup kaydedilen basılı dergilere ait katalog kayıtlarını ve içerik bilgilerini MARC formatına dönüştürüp saklar.


6.3. Üye Modülü: Kütüphane yönergemizde tanımlanan kütüphane üyelerimizin kimlik ve iletişim bilgilerini saklar.


6.4. Ödünç Modülü: Kütüphane yönergesinde tanımlanan üye gruplarına, belirlenen süreler ve ödünç alabilecekleri kitap sayıları dâhilinde ödünç,  iade ve gecikme cezası uygulama işlemlerini kaydedip saklar.


6.5. Ayırtma Modülü: Kitap ayırtma talebini kaydeder ve ayırtma talebi doğrultusunda kitabı önceden ödünç almış üyenin süre uzatma talebini engeller. Kitap iade edildiğinde, kitabın ayırtma rafında bekletilmesi için görevli personeli uyarır. Ayırtma talep eden üyeye mesaj gönderir.

 

6.6. OPAC Kullanıcı Modülü: İnternet üzerinden, "Katalog Tarama" web sayfasına erişilip katalog taraması yapabilmesini sağlar.

Ayrıca her bir kütüphane üyesi için oluşturduğu "Kütüphane Hesabım" web sayfalarıyla, geçmişte ödünç alınıp iade edilen, ödünç alıp henüz iade edilmeyen, ayırtma talep edilen kitapların kayıtlarını gösterir ve ödünç süresi dolan kitapların uzatma işlemlerinin üye tarafından gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca menüsünde yer alan "Eser İstek" form sayfası üzerinden kütüphane koleksiyonumuza kazandırılacak kitap taleplerini kaydeder.

 

7. Engelsiz Kütüphane

Kütüphanemizde az gören okuyucularımızın kullanımı için 1 adet elektronik büyüteç cihazı ve görme engelli okuyucularımızın kullanımı için de 1 adet kitap seslendirme cihazı bulunmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2018-11-30 08:33:24
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document