Tarihçe  -  Görev, yetki ve sorumluluklar  -  Kütüphane yönergesi 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 


  07/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 33'üncü maddesi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarının görevleri:

a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama

    çalışmalarını yapmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

 

  İlgili kanun çerçevesinde hazırlanan 14/09/2010 tarihli ve "Karar 2010/03" sayılı Kütüphane Yönergemizin 5'inci maddesinin 2'inci fırkasına göre görev, yetki ve sorumluluklarımız:

a) Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,

b) Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanların kullanımına sunulacak

    şekilde düzenlemek,

c) Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi

    ve dışı hizmet vermektir.

 

Yukarıda kanun ve yönergede tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklarımız gereğince belirlediğimiz;

 

Misyonumuz Üniversitemizde yapılan araştırmaları, öğretimi, öğrenimi ve üyelerimizin entelektüel gelişimini destekleyecek her nevi bilgi kaynağını sağlamak, bu bilgi kaynaklarından üyelerimizin hızlı ve kolay bir şekilde yararlanması için gerekli çalışmaları yapmaktır.

 

Vizyonumuz bilgi hizmetlerinin sunumunda ve bilgi teknolojileri uygulamalarında bölgemizin lider kütüphanesi olmaktır.

 


Son Güncelleme: 2016-08-04 16:01:58
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017                                                                 Untitled Document