Ödünç ve iade işlemleri  -  Kütüphane içi ödünç ve iade işlemleri  -  Kütüphaneler arası ödünç ve iade işlemleri

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kütüphaneler Arası Ödünç-İade İşlemleri

 

 

A. Kütüphanelerarası Ödünç-İade İşlemi

Kütüphaneler arası ödünç eser ve fotokopi istekleri kütüphane otomasyon programımızın "Okuyucu Hesabı" web sayfası üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başka bir kütüphaneden bir kitabı ödünç almak veyahut kitaptan bir bölümün, bir dergi makalesinin veya bir tezin fotokopisini getirtmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:


  1. Sol tarafta yer alan menüden Okuyucu Hesabı butonunu tıklayınız,
  2. Üye kodu alanına, T.C. kimlik numaranızı giriniz,
  3. Şifre alanına, ödünç-iade bankosundan öğrendiğiniz şifrenizi yazınız ve Oturum Aç butonunu tıklayınız,
  4. Oturum açıldıktan sonra menüden KAÖ İstek butonunu tıklayınız,
  5. Esere ait bilgileri formdaki ilgili alanlara yazınız ve Kaydet butonunu tıklayınız.


Görseller:

1. Kütüphane hesabı Oturum Aç sayfası ekran görüntüsü:

 

2. KAÖ İstek sayfası ekran görüntüsü:

 

 

Hizmetten Yararlanma Şartları

Kütüphaneler arası ödünç işlemi, 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 karar sayılı Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 12'inci fıkrasına göre; 

a) Üniversitemizde görevli akademik personel kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer üniversite

    kütüphanelerinden Daire Başkanlığı aracılığıyla bir defada en fazla beş (5) adet kitap ödünç alabilirler. 

b) İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel

    tarafından karşılanır.

Yapılan protokoller uyarınca;

c) Getirilen kitabın ödünç süresi, kütüphanelere göre farklılık göstermektedir. İstekte bulunan üye

    ilgili kütüphanenin ödünç süresine uymakla ve olası bir gecikme cezasını ödemekle mükelleftir.

ç) Ödünç süresi uzatma talepleri ödünç süresi bitimine en geç iki (2) iş günü kala Başkanlığa iletilir.

d) Ödünç süresi bitimine en geç bir (1) iş günü kala kitap(lar) kütüphaneye teslim edilir.

 

 

B. Kütüphanelerarası Ödünç Verme Protokolü

Bilgi paylaşımını arttırmak ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla, 08/03/2011 tarihinde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi arasında Kütüphanelerarası Ödünç Verme Protokolü imzalanmıştır. Bu ikili protokolle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi üyeleri Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi'nden, Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi üyeleri ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi'nden ödünç kitap alabilmektedir.


Başvuru Esasları

Protokolün 1'inci ve 2'inci maddelerine göre, protokolden faydalanmayı talep eden akademik personelin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmaları ve protokolün eki olan Kütüphane Materyalini Ödünç Verme Sözleşmesi'ni imzalamaları gerekmektedir.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1182)


Son Güncelleme: 2016-11-02 13:26:25
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017                                                                 Untitled Document