Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Alma

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Kütüphanelerinden Kitap Ödünç Alma İşlemleri

 

 

Başka bir üniversite kütüphanesinden bir kitabı ödünç almak veyahut kitaptan bir bölümün, bir dergi makalesinin veya bir tezin fotokopisini getirtmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

 

         Sol tarafta yer alan menüden "Formlar" butonunu tıklayınız,  

 

         Kitap istekleriniz için Kütüphanelerarası Kitap Ödünç İstek Formu'nu doldurunuz,

(Kitap araştırmanız için bkz. Ulusal Toplu Katalog)

 

         Tez istekleriniz için YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden Tez İstek Formu'nu doldurunuz.

(Tez araştırmanız için bkz. YÖK Ulusal Tez Merkezi)

 

 

Hizmetten Yararlanma Şartları

Kütüphaneler arası kitap ödünç işlemi, 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 karar sayılı Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 12'inci fıkrasına göre; 

a) Üniversitemizde görevli akademik personel kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer üniversite

    kütüphanelerinden Daire Başkanlığı aracılığıyla bir defada en fazla beş (5) adet kitap ödünç alabilirler. 

b) İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel

    tarafından karşılanır.

Yapılan protokoller uyarınca;

c) Getirilen kitabın ödünç süresi, kütüphanelere göre farklılık göstermektedir. İstekte bulunan üye

    ilgili kütüphanenin ödünç süresine uymakla ve gecikme cezasını ödemekle mükelleftir.

ç) Ödünç süresi uzatma talepleri ödünç süresi bitimine en geç iki (2) iş günü kala Başkanlığa iletilir.

d) Ödünç süresi bitimine en geç bir (1) iş günü kala kitap(lar) kütüphaneye teslim edilir.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1184)

 

 

Son Güncelleme: 2018-10-05 08:41:19
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document