Kitap ödünç işlemleri   Materyal ödünç işlemleri  

 

Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç İşlemleri

Ülkemiz Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Kütüphanelerinden Kitap Ödünç Alma İşlemleri

 

 

A. Üniversite Kütüphaneleri Arası Kitap Ödünç İşlemi

Başka bir üniversite kütüphanesinden bir kitabı ödünç almak veyahut kitaptan bir bölümün, bir dergi makalesinin veya bir tezin fotokopisini getirtmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

 

         Sol tarafta yer alan menüden Formlar butonunu tıklayınız,  

 

         Kitap istekleriniz için Kütüphanelerarası Kitap Ödünç İstek Formu'nu doldurunuz,

(Kitap bibliyografik künyesi araştırmanız için bkz. Ulusal Toplu Katalog)

 

         Tez istekleriniz için YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden Tez İstek Formu'nu doldurunuz.

(Tez bibliyografik künyesi araştırmanız için bkz. YÖK Ulusal Tez Merkezi)

 

 

Hizmetten Yararlanma Şartları

Kütüphaneler arası kitap ödünç işlemi, 14/09/2010 tarihli ve 2010/03 karar sayılı Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

Kütüphane Yönergesi'nin 17'inci maddesinin, 12'inci fıkrasına göre; 

a) Üniversitemizde görevli akademik personel kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde diğer üniversite

    kütüphanelerinden Daire Başkanlığı aracılığıyla bir defada en fazla beş (5) adet kitap ödünç alabilirler. 

b) İlgili kitapların getirilmesi için gerekli olan posta ve sair ücretler talep eden akademik personel

    tarafından karşılanır.

Yapılan protokoller uyarınca;

c) Getirilen kitabın ödünç süresi, kütüphanelere göre farklılık göstermektedir. İstekte bulunan üye

    ilgili kütüphanenin ödünç süresine uymakla ve olası bir gecikme cezasını ödemekle mükelleftir.

ç) Ödünç süresi uzatma talepleri ödünç süresi bitimine en geç iki (2) iş günü kala Başkanlığa iletilir.

d) Ödünç süresi bitimine en geç bir (1) iş günü kala kitap(lar) kütüphaneye teslim edilir.

 

 

B. Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Verme Protokolü

Bilgi paylaşımını arttırmak ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla, 08/03/2011 tarihinde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi arasında Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Verme Protokolü imzalanmıştır. Bu ikili protokolle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi üyeleri Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi'nden, Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi üyeleri ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi'nden ödünç kitap alabilmektedir.


Başvuru Esasları

Protokolün 1'inci ve 2'inci maddelerine göre, protokolden faydalanmayı talep eden akademik personelin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmaları ve protokolün eki olan Kütüphane Materyalini Ödünç Verme Sözleşmesi'ni imzalamaları gerekmektedir.

 

Danışma Hattı: +90 348 814 26 66 (1184)


Son Güncelleme: 2018-08-14 08:35:14
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018                                                                 Untitled Document